آخرین پتروشیمی

۰۴:۰۷
شرکت پتروشیمی نوری در اطلاعیه‌ای در سامانه کدال از آغاز فرایند تولید آمونیاک شرکت پتروشیمی هنگام خبر داده است. در این…
۰۳:۱۸
پتروشیمی خراسان در گزارش شش ماه منتهی به 31 شهریورماه سال جاری اعلام کرده است که درآمدهای این شرکت نسبت به دوره مشابه…
۱۴:۰۷
صنعت پلاستیک در دنیا کنونی از چه جایگاهی برخوردار است؟ برخورداری از انرژی ارزان همچنان مزیت مهمی برای توسعه این صنعت…
۲۰:۳۶
جایگاه صنعت پلاستیک در دنیای کنونی غیرقابل کتمان است؛ اما این محصولات در آینده دنیا چه نقشی ایفا می‌کنند؟ بازیافت…
کارگزاری مفید