آخرین چارسو

۰۲:۵۸
به واسطه انتشار گزارش آبان ماه شرکت‌ها به بررسی روند فروش ماهانه شرکت‌های صنعت تایر می‌پردازیم.
۲۳:۰۳
خبر و شایعه ای از روز گذشته در بین اهالی بازار در حال دست به دست شدن است. با این مضمون که قطعی گاز ‎پتروشیمی ها…
۰۴:۴۴
در این قسمت برنامه چارسو درآمد عملیاتی و فروش شرکت های مارون، جم، جم پیلن و شاراک از صنعت پتروشیمی را مورد بررسی قرار…
سرمایه گذاری ترنج