آخرین چارسو

۱۱:۱۱
احسان خاندوزی وزیر اقتصاد دولت سیزدهم در خصوص خوراک نفت برای پالایشگاه‌های این طور عنوان کرده است که با اشاره به…