آخرین اخبار اصفهان

۰۱:۰۳
گز اصفهان معروف‌ترین سوغاتی این شهر است که نه در ایران بلکه در سایر کشورها هم هوادارانی دارد.
اصفهان شهری است که اصالت از در و دیوارهایش می‌بارد و به هر کجای این شهر زیبا که نگاه می‌کنی، معماری باشکوه ایرانی را می‌بینی.
۱۰:۲۲
خبر به خشونت کشیده شدن اعتراض اصفهانی‌ها به کمبود آب و همچنین شیوع سویه جدید و بسیار خطرناک کرونا کاری کرد که آخر هفته در اختیار خبرهای بد باشد.
۱۰:۱۳
تجمع و تحصن اصفهانی‌ها بر بستر خشک زاینده رود از دیروز صبح وارد فاز تازه‌ای شد.
چرا حوضه آبریز زاینده رود که از آن به عنوان بزرگ‌ترین و پرآب‌ترین رودخانه فلات مرکزی ایران یاد می شود دچار بحران خشکسالی شد؟
۲۳:۵۴
صدها نفر از مردم و کشاورزان اصفهان در اعتراض به خشکی زاینده رود در بستر این رودخانه خشک دست به اعتراض زدند.
۱۰:۳۸
در بحران بی آبی سراغ هر کدام از شهرهای حوزه آبریز زاینده روز برویم انگشت اتهام را به سمت اهالی شهرهای دیگر ‌می‌گیرد.
۱۱:۰۳
اعتراض کشاورزان شرق اصفهان به کمبود آب که چندین سال است با بحران آب دست و پنجه نرم می‌کنند، این روزها وارد فاز تازه‌ای شده و آنها با تجمع در بستر خشک زاینده‌ رود برای رفع مشکلشان راه‌حل عملی می‌خواهند، مطالبه‌ای که بخش بزرگی از خبرهای آخر هفته گذشته را به خودش اختصاص داده بود، در کنار این خبر سخنان روز چهارشنبه رهبری، مرگ ارشید زاهدی و آلوده‌تر شدن هوای کلانشهرها توجه زیادی به خودش جلب کرد.
۱۰:۵۴
دیروز در حالی که تجمع کشاورزان اصفهانی در بستر خشک زاینده رود به روز دهمین روز خودش می‌رسید، ایده های مختلفی برای حل بحران شنیده می‌شد.
۰۲:۲۹
ضربان مسکن در این برنامه وضعیت بازار مسکن در اصفهان را مورد بررسی قرار داده است.
۱