آخرین اخبار ایران

در وضعیت تورمی حال حاضر کشور، بنگاه‌های اقتصادی می‌توانند نقش یک نجات‌دهنده را ایفا کنند. آنها با ایجاد یک رابطه منصفانه و شفاف با خریدار، هم می‌توانند به معیشت مردم و هم اقتصاد کمک کنند. نمونه بارز این رابطه را می‌توان در فروش اقساطی لوازم‌خانگی مشاهده کرد.
اکوایران: گذرگاه زنگزور چه پیامدهای بر موقعیت ژئواکونومیک ایران خواهد داشت؟ زنگور یکی از الزمات توافــق‌ صلــح‌ ســه‌جانبه‌ باکو- ایروان - مســکو محسوب می‌شود که، از جــوار مرزهــای ایــران می‌گــذرد و به همین دلیل بــه‌ یکــی‌ از مهمتریــن‌ نقــاط تمرکــز نهادهــای نظامی‌- امنیتــی‌، سیاســی‌ و اقتصــادی ایــران بــدل شــده است.
فرصت های بسیاری در تجارت بین ایران و کشور آلمان وجود دارد که توجه چندانی به آنها نشده است.
۰۱:۵۰
اقتصاد جهان امروز به گونه‌ای شکل گرفته که حذف یک اقتصاد از آن تقریبا غیر ممکن باشد و همه کشورها همانند چرخ دنده‌های یک ساعت نسبت به هم وابسته باشند.
۰۱:۱۷
کار ایران گلاویز شدن با جهان نیست. این را محمد بهشتی می گوید.
اکوایران: شیخ تمیم جوان و بسیار ثروتمند است و تنها هدف واضح او به دست آوردن میراثی ماندگار است. او اکنون این شانس را دارد که بتواند اسرا را نجات دهد و در عوض اسرائیلی‌ها را متقاعد کند که با آتش‌بس موافقت کنند. این ممکن است نقش آینده قطر در حل و فصل دشوارترین درگیری جهان را تعیین کند.
۰۰:۰۰
این روزها کلمات و تعابیر مختلفی را در خصوص ایران می شنویم؛ تعابیری که عمدتا رنگمایه‌های هشدار و انذار دارند و غالبا موجب ناامیدی یا دلسردی نسبت به آینده ایران می شوند. تعابیری چون دور خوردن ایران، حفره شدن ایران، کنار گذاشته شدن ایران از مناسبات جهانی و و تعابیری از این دست.
۰۲:۵۴
اگر کمی در محافل اقتصادی رفت و آمد کنید متوجه می‌شوید که افراد طرفدار لیبرالیسم و کمونیسم بخش اعظمی از این گروه‌ها را تشکیل می‌دهند. حتی با یک نگاه به قفسه کتب اقتصادی در کتابفروشی‌ها هم می‌توانید به سیطره این مکاتب پی ببرید.
اکوایران: وزیر امور خارجه آمریکا، روز پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران در تل آویو تایید نکرد که ایران از دسترسی به دارایی‌های خود در قطر محروم خواهد شد.
۰۴:۳۹
ارزیابی روند سرمایه گذاری خارجی در نیمه نخست سال جاری نشان از افزایش صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد.