آخرین اخبار بورس امروز

۰۲:۱۱
دست به دست شدن خبر تفکیک شرکت ملی مس ایران می تواند سهامداران «فملی» را نسبت به وضعیت این نماد نگران کند. آن طور که پیداست این شرکت در نظر دارد تا با تدوین ساختاری جدید از مجتمع محوری به سمت شرکت محوری حرکت کرده تا در برخی مواد کاهش هزینه ها رخ دهد. اما گلوگاه اصلی این تصمیم تعیین و تکلیف وضعیت سهامش است که باید دید این شرکت چه راهکاری را برای آن در نظر می گیرد.
۱