آخرین اخبار تورم ماهانه

اکوایران: تورم خدمات عمومی حمل و نقل در اردیبهشت امسال رکوردی بی‌سابقه را طی هفت سال اخیر ثبت کرده است. این رکوردزنی هم در بُعد ماهانه و هم در بررسی سالانه به چشم می‌خورد. بررسی‌ها نشان می‌دهد یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر این متغیر، شوک نرخ ارز بوده که می‌تواند از این حیث تخلیه شوک وارد شده بر قیمت خوراکی‌ها را به تعویق بیاندازد.
اکوایران: سرعت ماهانه تورم اردیبهشت کم شد اما مسیر سالانه همچنان خطرناک است. آمار و ارقام تورم اردیبهشت 1402 با سه روز تاخیر از سوی مرکز آمار منتشر شد. طی آن مشاهده می‌شود ضمن افت ماهانه تورم، اما این شاخص از حیث نقطه‌ای در کانال 50 درصد قرار داشته و در مقایسه میانگین، رکوردزنی کرده است.
اکوایران: تورم نقطه‌ای سه دهک کم‌درآمد جامعه از 57 درصد بالاتر رفت اما در تورم ماهانه قشار تورمی بر دوش اقشار ثروتمند جامعه بیشتر بوده است.
۰۱:۴۹
ابراهیم رئیسی پیش از این از تحویل دولت با تورم 60 درصدی خبر داده بود. مرجع دولت بانک مرکزی بود. دولتی که قرار بود نرخ تورم را کنترل کند، اکنون با تورم حدود 69 درصدی دست و پنجه نرم می‌کند.
اکوایران: با رسیدن خرداد به دومین روز، مرکز آمار هنوز تورم ماهانه اردیبهشت را منتشر نکرده است؛ اما سخنگوی اقتصادی دولت در این باره اعلام کرده نرخ تورم در اردیبهشت 1402 از ماه قبل خود یک درصد کمتر شده است. با استناد به افت یک واحد درصدی تورم مرکز آمار در دومین ماه سال، محاسبه می‌شود که تورم نقطه‌ای در این مقطع حدودا به کانال 56 درصد رسیده است.
چند روز قبل اکوایران به نقل از یک منبع مطلع، تورم ماهانه فروردین امسال را 5.2 درصد اعلام کرد؛ نرخی که مشخص می‌کرد که تورم نقطه‌ای فروردین امسال نزدیک مرز 70 درصدی قرار دارد. پس از آن، دولت با استناد به داده‌های «مرکز آمار»، آمار اعلامی اکوایران از «بانک مرکزی» را تکذیب کرد؛ اما اکنون شاخص منتشرشده از سوی بانک مرکزی از تأیید آمارهای مورد اشاره حکایت دارد؛ ارقامی که نشان از کانال 5 درصدی تورم…
اکوایران: یک منبع مطلع به اکوایران خبر داده که تورم ماهانه فروردین 1402 برابر با 5.2 درصد بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد این تورم در بازه 24 سال گذشته بی‌سابقه بوده؛ به این معنا که در دو دهه اخیر، هیچگاه تورم ماهانه فروردین، به این سطح نبوده و همواره پایین‌تر از 5 درصد به ثبت رسیده است.
یک منبع مطلع، درباره تورم بانک مرکزی در نخستین ماه سال جاری به اکوایران خبر داد و تورم ماهانه فروردین 1402 را 5.2 درصد اعلام کرد. طبق این آمار، تورم نقطه‌ای در فروردین امسال برابر با 68.7 درصد بوده و در یک قدمی 70 درصد قرار داشته است؛ رقمی که پیش از این اکوایران نیز با استفاده از مدل‌های آماری تخمین زده بود.
اکوایران: با لحاظ کردن داده‌های ماهانه «قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری شده» و تورم ماهانه در فاصله مهر 1398 تا اسفند 1401 رابطه ریاضی بین این دو شاخص بررسی شده است. نتایج حاکی از آن است که این دو شاخص با هم در ارتباط هستند؛ این ارتباط، تورم بانک مرکزی در ابتدای سال را در مرز 67 درصد تخمین می‌زند.