آخرین اخبار تورم ماهانه

مهم ترین عامل تورم در شهریور ماه به سنت ماه های اخیر، اجاره و خوراکی ها بوده است. بنابر داده های مرکز آمار تورم اجاره تقریبا نیمی از افزایش ماهانه قیمت خانوارهای کشور در این مقطع را ثبت کرده و بالاترین سهم را داشته است. تحلیلگران دو دسته عامل را در این موضوع دخیل می دانند.
تصویر تورم شهریور ماه در شهرها و روستاها نشان از سطح برابر رشد قیمت ها در این نقاط داشته است . اما آمار جزئی تر از این شاخص نشان می دهد خدمات در نقاط شهری و خوراکی های تازه در روستاها عامل پیشبرد تورم در این مناطق بوده اند. در ادامه تورم آموزش در مناطق روستایی نیز برابر با 5.2 درصد بوده که به مراتب بیش تر از نقاط شهری بوده است.
نرخ تورم شهریور 1401 در حدود 0.2 واحد درصد نسبت به ماه قبل افزایش داشته و دوباره سیری صعودی گرفته است. در نهایت این افزایش موجب شد تا نرخ تورم میانگین سالانه به حدود 42.1 درصد افزایش پیدا کند.
ارزش هر تراکنش بانکی در کشور سیری صعودی پیدا کرده و رکورد دو ساله زده است. برخی این رشد را در نتیجه افزایش تورم و رشد سطح عمومی قیمت ها دانسته که موجب شده تا ارزش اسمی هر تراکنش اسمی صعودی شود این در حالی است که تعداد تراکنش ها افتی 11 درصدی را نسبت به پایان سال 1400 داشته است.
۰۲:۳۱
گزارش مرکز آمار ایران که به تازگی منتشر شده نشان می دهد: در مردادماه تورم ماهانه مسکن کاهش یافته و به پائین ترین میزان خود از ابتدای سال جاری رسیده است.
تورم ماهانه مرداد نزولی شد. اما هنوز انتظار تورم در پایان سال بالاست. بررسی رشد شاخص قیمت مصرف کننده در 5 سناریوی محتمل نشان می دهد با احتمال بالایی حداقل تورم در پایان سال برابر با 43.2 درصد خواهد بود. این رقم 3.2 واحد درصد از سال قبل بالاتر بوده و بالاترین سطح را در بازه 27 ساله دارد.
تورم ماهانه اجاره نقاط شهری در مرداد 1401 برابر با 4.7 درصد ثبت شده و به بالاترین سطح 6 ماه رسیده است. بررسی آمارهای بانک مرکزی در این خصوص نشان می دهد سهم این بخش از کل تورم ماهانه مرداد ماه در حدود 70 درصد بوده که بالاترین سطح در 4 ماه اخیر به شمار می آید.
۲۲:۰۹
تورم ماهانه مسکن در ماه مرداد با افت شدید نسبت به تیرماه مواجه شد.
تورم مسکن در مرداد 1401 کاهش پیدا کرده و روندی مشابه با سایر شاخه های تورمی را به ثبت رساند. این کاهش را برخی ناشی از حذف اثر شوک 4 هزار و 200 در کالاها قلمداد می کنند. اما با این حال هنوز بالاترین سهم را در تورم ماهانه مرداد بخش مسکن بازی می کند. سهمی بالاتر از نصف تورم در این مقطع.
آمار نشان می دهد بیشترین و کمترین تورم ماهانه استانی به ثبت رسیده در مرداد ماه به ترتیب در استان مرکزی و استان آذربایجان غربی رقم خورده است.