آخرین اخبار تورم نقطه ای

تخمین تورم امسال بر مبنای داده های مرکز آمار از وضعیت تورمی آبان ماه نشان می دهد حداقل تورم سال جاری به باور برخی تحلیل گران، در کانال 46 درصد قرار خواهد داشت. اتفاقی که طبق روندهای آماری یک رکورد محسوب می شود.
اکوایران: باوجود روند نزولی تورم در میانه پاییز اما این شاخص در دو شاخه مهم رکورد های قابل توجهی را ثبت کرده است. در مهم ترین آن ها طبق داده های آماری، تورم اجاره در آبان ماه به نزدیکی 40 درصد رسیده و در بالاترین سطح ده سال اخیر قرار گرفته است.
۰۰:۵۹
تورم 1401 در شهریور یک رکورد جدید ثبت کرد. تورم سالانه بیشترین نرخ را از ابتدای امسال به ثبت رساند و به مرز 43 درصد رسید.
مصوبه بازگشت قیمت ها در مجلس به شهریورماه سال قبل پس از یک سال هنوز بعید به نظر می رسد. لایحه ای که مجلس از طریق توزیع کالابرگ تصویب کرده، از سوی دولت و برخی کارشناسان منتقدانی داشت. در انتها آنچه آمارها نشان می دهند رشد بیش از 100 درصدی هفت کالای مهم و تورم 300 درصدی روغن مایع در شهریور 1401 بوده است.
ارزش سرانه چک های وصولی در مرداد کم شد این در حالی است که این رقم در ارزش چک های برگشتی از مرز 60 میلیون تومان عبور کرده و سیری صعودی را ثبت کرده است. مقایسه با سال قبل نشان می دهد با رشد تورم در امسال، ارزش هر چک افزایشی 70 درصدی را درمیانه تابستان داشته است.
نرخ تورم شهریور 1401 در حدود 0.2 واحد درصد نسبت به ماه قبل افزایش داشته و دوباره سیری صعودی گرفته است. در نهایت این افزایش موجب شد تا نرخ تورم میانگین سالانه به حدود 42.1 درصد افزایش پیدا کند.
تورم ماهانه مرداد نزولی شد. اما هنوز انتظار تورم در پایان سال بالاست. بررسی رشد شاخص قیمت مصرف کننده در 5 سناریوی محتمل نشان می دهد با احتمال بالایی حداقل تورم در پایان سال برابر با 43.2 درصد خواهد بود. این رقم 3.2 واحد درصد از سال قبل بالاتر بوده و بالاترین سطح را در بازه 27 ساله دارد.
تورم مسکن در مرداد 1401 کاهش پیدا کرده و روندی مشابه با سایر شاخه های تورمی را به ثبت رساند. این کاهش را برخی ناشی از حذف اثر شوک 4 هزار و 200 در کالاها قلمداد می کنند. اما با این حال هنوز بالاترین سهم را در تورم ماهانه مرداد بخش مسکن بازی می کند. سهمی بالاتر از نصف تورم در این مقطع.
تورم مرداد ماه حاکی از کنترل تورم در کشور بوده و آمارها راوی افت سرعت رشد قمیت ها در کالاهای خوراکی بوده اند. این در حالی است که این کاهش هنوز به کالاهای غیرخوراکی نرسیده است.. بررسی تفکیک کالاها نیز نشان می دهد تورم ماهانه بهداشت و درمان در مرداد در بالاترین سطح قرار داشته است.
تورم مرداد ماه به 2 درصد رسیده و در کمترین سطح 5 ماه اخیر قرار گرفت. ادامه بررسی ها در این ماه نشان می دهد تورم ماهانه در دو کالای خوراکی منفی شده است.