آخرین اخبار تولید ناخالص داخلی ایران

اکوایران: در بهار امسال سهم بخش «نفت و گاز» از تولید ناخالص داخلی افزایش و سهم بخش «کشاورزی» و «صنعت و معدن» کاهش یافته است.
اکوایران: میانگین رشد ‌سرمایه‌گذاری در بازه سال‌های 1340 تا 1390 حدود 6 درصد برآورد شده است. چنانچه اقتصاد ایران در دهه گذشته نیز با همین روند ادامه می‌داد، حجم انباشت سرمایه در پایان 1401 نزدیک به 3.5 برابر رقم فعلی سرمایه‌گذاری می‌شد.
سهم ارزش افزوده بخش نفت و گاز از حجم اقتصاد ایران در سال 1401 نسبت به سال 1385 حدودا 14 درصد پایین تر آمده است.
اکوایران: در سال‌های رونق اقتصاد ایران، سهم سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات از سرمایه کل افزایش یافته و در دوره‌هایی که وارد چرخه‌های رکود شده‌ایم، این سهم کاهش یافته و جای خود را به سرمایه‌گذاری در ساختمان داده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد سهم درآمد های مالیاتی دولت از حجم اقتصاد ایران در 1401 علی‌رغم اینکه نسبت به سال 1400 کمی بهبود یافته اما نسبت به سال های میانی دهه 90 بسیار پایین‌تر است.
اکوایران: سهم بخش‌های صنعت و نفت از حجم اقتصاد ایران در پاییز 1401 نسبت به پاییز 1400 افزایش یافت. علاوه بر این بخش، سهم بخش‌های کشاورزی و خدمات نیز کاهش یافته است.
اکوایران: میان بالاترین و پایین‌ترین نرخ رشد اقتصادی به ثبت رسیده در چند سال گذشته حدود 28 درصد اختلاف وجود دارد، این امر بیان کننده نوسان شدید رشد اقتصادی در ایران است.
اکوایران: مرور داده‌های اقتصادی کشور نشان می‌دهد سهم بخش کشاورزی از تعداد شاغلین کل کشور، تقریبا دو برابر سهمی است که این بخش از حجم اقتصاد ایران دارد.
اکوایران: بررسی‌ها نشان می‌دهد رشد اقتصادی بخش خدمات در 15 سال گذشته نسبت به سایر بخش‌ها از ثبات بیشتری برخوردار بوده و کمتر تحت تأثیر شوک‌ها قرار گرفته است.
چنانچه اقتصاد ایران در یک دهه گذشته با همان روند بلندمدتی که داشت رشد اقتصادی را تجربه می‌کرد، حجم اقتصاد کشور در پایان 1401 به یک هزار و 140 هزار میلیارد تومان می‌رسید. چنانچه بنا باشد با همان روند دهه 90 در سال های آتی رشد کنیم، در سال 1433 به این رقم خواهیم رسید.