آخرین اخبار سامانه نیما

۰۱:۰۴
بانک مرکزی خبر از عرضه حدود ۸۸۰ میلیون دلار برای تامین ارز واردات کشور در سامانه نیما داد.
۰۱:۵۶
نوشته اینستاگرامی رئیس کل بانک مرکزی و مرور رفتار معامله‌گران در سامانه نیما، حاوی پیام هایی برای کسانی است که به بازار ارز چشم دوخته‌اند.
۰۴:۳۴
اکوخبر امروز ۴ خبر را زیر نظر می‌گیرد: اخبار جدیدی که بار دیگر پیرامون نرخ سود بانکی مطرح شده، ریشه در چه دارد؟
۰۱:۴۱
بازار ارز امروز در ساعاتی، تک نرخی شد. دلار صرافی و آزاد بدون فاصله، بازار را طی می‌کردند، حتی نرخ نیما نیز به نرخ کشف شده در فردوسی نزدیک شد. اتفاق جدیدی در بازار ارز در حال وقوع است؟ گزارش قیمتی امروز را ببینید.
۰۱:۳۷
با اینکه دلار در سامانه نیما و صرافی بین ۲۵ تا ۲۹ هزار تومان در نوسان است، قیمت برخی از کالاهای دیجیتال خارجی اینقدر گران است گویی که با دلار ۴۰-۵۰ هزار تومانی وارد شده‌اند.
۰۰:۵۸
برداشت سریع از کاهش شکاف بین 2 بازار ارز نیمایی و آزاد
۱