آخرین اخبار سوخت جایگزین

شرکت ملی گاز ایران با هدف پرهیز از قطع گاز منازل مسکونی اعمال محدودیت شدید (در حد کمتر از 3 درصد دیماند) مصرف گاز در زنجیره فولاد در نظر گرفته فولادی ها می گویند این اقدام می تواند به تعطیلی واحدهای فولادی منجر شود.
۰۱:۰۰
طی بیش از یک هفته‌، میل عمومی به استفاده از گاز افزایش یافته و بسیاری از شهروندان به فکر دوگانه‌سوز کردن خودروهای خود افتاده‌اند.
۱