آخرین اخبار قیمت مصالح ساختمانی

۰۳:۴۰
دولت قصد دارد پروژه ساخت یک میلیون مسکن در سال را کلید بزند. برای اجرای این طرح به مصالح ساختمانی نیاز است.
۰۳:۰۶
اگر یادتان باشد وقتی که قطع مکرر برق در تهران و چند شهر مختلف بحرانی شد خبر رسید که با تعطیل شدن کارخانه های سیمان و فولاد قرار است مشکل برق بخش خانگی برطرف شود.
۰۱:۰۰
بازار مشارکت در ساخت مسکن در شهر تهران به حالت رکود عمیق فرو رفته است
۱