آخرین اخبار مطالبات بانک مرکزی

۰۵:۳۵
تحولات و رونق خیر کننده بازار سرمایه در اواخر سال گذشته و نیمه اول سال جاری، اثرات گسترده ای بر اقتصاد ایران گذاشت که جهت گیری این تاثیرات همچنان محل مناقشه کارشناسان است. آیا این تحولات باعث تورم شد؟
۱