آخرین اخبار وزارتخانه

۰۲:۴۲
دومین وزیر معرفی شده از سوی ابراهیم رئیسی برای آموزش و پرورش هم نتوانست از مجلس رأی اعتماد بگیرد.
۰۱:۵۹
در آستانه آغاز به کار دولت، مجلسی ها طرحی را دنبال می کنند که یک وزارتخانه به دولت اضافه می کند.
۱