آخرین اخبار گروه بیمه

۲۰:۴۰
افتی نزدیک به هفتصد هزار واحد، آن هم در کمتر از سه ماه، سهامداران را نگران تر از همیشه نسبت به آینده کرده است. آیا می توان گفت که این ریزش شاخص، سنگین ریزش بورس است؟ امروز در برنامه دیدبان بورس، با کارشناس برنامه، فرهنگ حسینی، همراه با تشریح بازار امروز، به تحلیل گروه بیمه پرداخته ایم.
۱