آخرین اخبار گروه پتروشیمی

۰۲:۳۵
حدود دو هفته پیش برای کنترل وضعیت بازار سرمایه، دامنه نوسان نامتقارن شد. تصمیمی که به گواه کارشناسان و سیر حرکت شاخص کل و خروج پول‌های حقیقی نتوانست به وضعیت بازار کمک کند
۱۴:۵۳
این روزها سهامداران امیدوارتر نسبت به روزهای آتی هستند. برای دومین روز متوالی بازار با ورود پول مواجه شد و امروز نیز شاخص با صعودی نزدیک به 26 هزار واحد، کانال یک میلیون و پانصد هزار را تثبیت کرد. امروز در برنامه دیدبان بورس، با کارشناس برنامه، پیمان حدادی، ضمن بررسی بازار به تحلیل گروه پتروشیمی پرداخته‌ایم.
۱