آخرین اخبار آلودگی هوای تهران

اکوایران :‌بنابر اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران شاخص آلودگی هوا در حال حاضر روی عدد ۷۸ قرار دارد و کیفیت هوا قابل قبول است.
اکوایران :شاخص آلودگی هوای تهران امروز روی عدد ۸۳ است و کیفیت هوای پایتخت در وضعیت قابل قبول قرار دارد.
اکوایران :‌بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص آلودگی هوای پایتخت روی عدد ۸۱ قرار دارد و کیفیت هوا پس از ثبت پنج روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس، امروز- سه‌شنبه ۲۹ خردادماه- قابل قبول است.
بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص آلودگی هوا در حال حاضر روی عدد ۷۵ قرار دارد و کیفیت هوا قابل قبول است.
براساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میانگین کیفیت هوای پایتخت هم‌اکنون (۲۵ خرداد ماه) در شرایط «قابل قبول» است.
اکوایران: براساس گزارش شرکت کنترل کیفیت هوای تهران در حال حاضر شاخص آلایندگی روی عدد ۸۹ و وضعیت قابل قبول قرار دارد.
اکوایران :‌داده‌های شرکت کنترل کیفیت هوای تهران نشان می‌دهد پایتخت‌نشینان امروز هوای قابل قبول را تجربه می‌کنند.
اکوایران :بنابر اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص آلودگی هوا روی عدد ۸۲ قرار دارد و کیفیت هوای پایتخت قابل قبول است.
اکوایران :‌بنابر اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص آلودگی هوا هم اکنون روی عدد ۱۳۲ قرار دارد و کیفیت هوا برای گروه‌های حساس ناسالم است.
بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، هم‌اکنون هوای پایتخت در شرایط قابل قبول است.