آخرین اخبار آنارشیسم

اکوایران: رای دهندگان جوان که در عصر آشفتگی مزمن اقتصادی به سن بلوغ رسیده‌اند، می‌گویند که مایلی رویکرد جدیدی برای حکومت ارائه می‌دهد که می‌تواند بخت آرژانتین را تغییر دهد. این به این فکر منجر شد که ما به چیز جدیدی نیاز داریم. حتی اگر به فاجعه ختم شود، حداقل یک فاجعه جدید خواهد بود.
۰۱:۵۸
بعضی افراد معتقدند، رمز ارزها دنیا را به سمت جهان بی دولت سوق می‌دهد. ایده دیگر خبر از پول های خصوصی و حرکت به سمت مبادلات آزاد میدهد.
۱