آخرین اخبار آژانی بین المللی

۰۴:۱۵
روز چهارشنبه 16 خرداد و در نشست فصلی ماه ژوئن آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قطعنامه پیشنهادی تروئیکای اروپایی علیه ایران تصویب شد. قطعنامه‌ای که ظاهرا مبنای آن گزارش آخر رافائل گروسی، مدیر کل آژانس است. اما در گزارش گروسی چه آمده بود؟
۱