آخرین اخبار اشتغال

۰۱:۵۹
وزیر کار از اشتغالزایی برای یک میلیون و 500 هزار نفر خبر داد. او به گزارش مرکز آمار و سامانه وزارت کار استناد کرد. البته گزارش مرکز آمار این عدد را تایید نمی‌کند.
اکوایران: بالغ بر 91 درصد کسانی که در تابستان سال گذشته در بخش خدمات شاغل بوده، در تابستان امسال نیز در همین بخش مشغول به کار بوده‌اند. این بیشترین نرخ ثبات اشتغال نیروی کار در بین بخش‌ها (خدمات، صنعت و کشاورزی) به حساب می‌آید.
اکوایران: بررسی‌ها نشان می‌دهد بالغ بر 13 درصد کسانی که در تابستان سال گذشته در بخش صنعت شاغل بوده‌اند، در تابستان امسال به بخش خدمات رفته‌اند. جمعیت این گروه یک میلیون و 43 هزار نفر برآورد شده است.
اکوایران: آمارها نشان می‌دهد بالغ بر 600 هزار نفر از کسانی که در تابستان سال گذشته در بخش کشاورزی مشغول به کار بوده‌اند، در تابستان امسال در بخش‌های صنعت و خدمات شاغل شده‌اند.
بررسی ها نشان می دهد بالغ بر 91 درصد از کسانی که در تابستان سال گذشته جز جمعیت غیر فعال بوده، در تابستان امسال نیز همچنان تمایلی به کار کردن نداشته و غیر فعال باقی مانده اند.
اکوایران: با وجود فیلترینگ اینستاگرام، ادامه درآمدزایی و فعالیت برای بسیاری از زنان با استفاده از فضای مجازی در وضعیت خطر قرار گرفته است.
بر اساس آخرین آمار منتشر شده از بازار کار اقتصاد ایران، نرخ اشتغال ناقص مردان در تابستان سال جاری 10 درصد برآورد شده است. این رقم پایین‌ترین نرخ اشتغال ناقص مردان در ده فصل گذشته محسوب می شود.
اکوایران: سهم بخش خدمات از تعداد شاغلین کل کشور در تابستان امسال نسبت به تابستان سال گذشته 1.6 درصد افزایش یافته، بررسی ها نشان می دهد دقیقا به همین مقدار از سهم بخش کشاورزی از بازار کار ایران کاسته شده است.
۰۱:۴۵
نرخ بیکاری در تابستان امسال کاهشی شد و این اتفاق در کنار تثبیت نرخ مشارکت اقتصادی افتاد. مسئله‌ای که نشان می‌دهد بازار کار تجدید قوا کرده است.
۳۰:۳۶
یکی از منابع اصلی اشتغال‌زایی در قالب تبصره ۱۸ بودجه تعریف شده است. فاطمه عزیزخانی پژوهشگر بازار کار با بیان اینکه، از سال ۹۶ در قالب تبصره ۱۸ قانون بودجه، هر ساله منابعی برای اشتغال‌زایی پیش بینی می‌شود، گفت: نظام حاکمیت ما، کل نظام اشتغال‌زایی را می‌خواهد از طریق این تبصره حل کند.