آخرین اخبار اعتراضات

۰۳:۵۴
ناآرامی در قزاقستان به رشد بهای اورانیوم منجر شده است.
۰۲:۰۵
قزاقستان ۳ درصد از ذخایر نفتی جهان را در اختیار دارد اما خودش با بحران انرژی مواجه است.
۰۲:۴۶
چند روز است که اعتصاب و تجمع‌های اعتراضی کارکنان قوه قضائیه اختلال جدی در روند فعالیت‌های قضایی ایجاد کرده است.
۱۳:۰۱
به دنبال اعتراضات و ناآرامی‌های خشونت‌بار چند روز گذشته در قزاقستان به بهانه افزایش قیمت انرژی، روسیه، ارمنستان، تاجیکستان و سایر کشورهای پیمان امنیت جمعی برای فرستادن نیروهای نظامی به قزاقستان اقدام کرده‌اند.
۰۱:۵۸
چند سالی‌‌ست بنگاه‌های تازه خصوصی‌شده مثل نیشکر هفت‌تپه شاهد اعتراض کارگران است اما ریشه مشکل در کجا بوده؟ آیا مشکلات در ضوابط غیرمنطقی و غیرعلمی قانون خصوصی‌سازی و نحوه اجرای آن است؟
۱