پخش زنده پخش زنده اکو ایران
 • خداحافظی اجباری با نفت در راه است

  مسعود نیلی معتقد است، آنچه امروز می‌تواند به بهبود وضعیت کشور کمک کند یا به کمتر آسیب‌دیدن اقتصاد کشور کمک خواهد کرد، ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری است.

  ۰ مشاهده ۰۴:۲۸
 • دیوار کج علم اقتصاد

  اقتصاد علم تخصیص بهینه منابع نیست. برخی اقتصادانان تصور می‌کنند می‌توانند منابع را به صورت بهینه تخصیص دهند در صورتی که این مسئله وظیفه اقتصاددان نیست بلکه بر عهده بازار است.

  ۰ مشاهده ۰۵:۱۵
 • متهم اصلی ناکارایی کیست؟

  برخی معتقدند که سیاستگذاران در چند وقت اخیر عملکرد درستی از خود نشان ندادند و همین امر باعث مشکلات اقتصادی شده و در نتیجه نباید همه را گردن تحریم ها انداخت.

  ۰ مشاهده ۲۴:۳۰
 • تولید هیچ‌گاه به پای مصرف نرسید

  مشکلات اقتصادی کشور، مشکلات جدید نیستند و همان مشکلات قدیمی اقتصاد هستند اما مانند بیمار مزمنی هستند که توان بیمار را به تدریج می‌گیرند و روزی به جایی می‌رسد که این بیمار با حفظ بیماری نمی‌تواند حرکت کند و دچار توقف می‌شود.

  ۰ مشاهده ۰۶:۱۱
 • تاریخ انقضای شوک های ارزی در تورم

  از سال ۹۷ ایران میزبان شوک‌های اقتصادی است که تاثیرات گسترده‌ای بر اقتصاد ایران داشته است.

  ۰ مشاهده ۰۲:۲۵
 • اقتصاددان دانای مطلق نیست

  چرا هایک با اهدای جایزه نوبل مخالف بود؟

  ۰ مشاهده ۰۳:۴۹
 • امید از دست رفته باز می‌گردد؟

  رفاه ایران به داستانی تکراری تبدیل شده، داستان کشوری که در رویای شیرین تولید رفاه با پول نفت روی نردبان بهزیستی و شادکامی اندکی بالا می رود اما دوباره به دامن کم رفاهی سقوط می کند.

  ۰ مشاهده ۱۴:۱۶
 • پارادایم اقتصادی در ایران قابل‌تغییر است؟

  آیا سیاست‌گذاران در ایران مسیر مشخص توسعه را می‌پذیرند؟

  ۰ مشاهده ۰۵:۳۳
 • فریدمن

  ۰ مشاهده ۰۰:۰۰
 • آدرس اشتباه ریاضی به اقتصاد

  برای توضیح تئوری کنش انسانی و روابط مبتنی بر علیت در فرایندهای بازار، ریاضیات ابزار مناسبی نیست و باید از منطق پراگزولوژی بهره جست.

  ۰ مشاهده ۰۵:۱۷