آخرین اخبار اقتصاد جهان

۰۴:۳۳
شش ماه از آغاز همه‌گیری کرونا می‌گذرد و بیمارستان‌های آمریکا همچنان با کمبود شدید تجهیزات حفاظتی شخصی مواجه هستند. این در حالی است که آمریکا بزرگ ترین اقتصاد جهان است و سازمان جهانی بهداشت این کشور را از لحاظ آمادگی برای مقابله با همه‌گیری‌ها در رتبه یک قرار داده است. ریچارد پولاک، رییس انجمن بیمارستان‌های آمریکا، درباره وضعیت مالی بیمارستان‌ها و چند موضوع دیگر به نکات جالب‌توجه اشاره کرده است.
۱۱:۵۰
مالیات می تواند باعث کاهش تجارت شود، ولی کوه ها هم همین تاثیر را دارند! با توجه به جغرافیا چه چیزهایی در مورد تجارت یاد می گیریم؟
۰۱:۰۰
سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) اعلام کرد که رشد اقتصادی جهان در پایین‌ترین سطح از بحران مالی جهان قرار گرفته است
۰۱:۰۰
طبق نظرسنجی رویترز، به‌رغم کاهش نرخ بهره از سوی بانک‌های مرکزی مختلف جهان، خطر کاهش شد‌ید‌ رشد‌ اقتصاد‌ی هنوز تا حد‌ زیاد‌ی وجود‌ د‌ارد‌.
۳۹:۵۳
این قسمت از برنامه ویزور، به تحولات اقتصادی جهان، بازارهای مالی و تصمیمات فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره می پردازد.