آخرین اخبار بابک زنجانی

۰۴:۵۷
تاریخ آغاز تحریم‌های اقتصادی برای ایران به سال ۵۸ باز می‌گردد، اما نمی‌توان آنچه که اقتصاد ایران از اواخر دهه ۸۰ به دلیل پرونده هسته‌ای تجربه کرد را با آنچه پیش از آن به عنوان تحریم وجود داشت، مقایسه کرد.
۰۳:۳۹
غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه به تازگی به ماجرای پروژه عظیم بابک زنجانی اشاره کرده.
۰۱:۵۶
تاریخ تولد تخصیص ارز 4200 تومانی به سال 97 بازمی‌گردد. از آن تاریخ تا امروز 54.7 میلیارد دلار به فروش رسیده است که تبدیل اعداد سالیانه در میانگین قیمت دلار در آن سال، مجموعا یک عدد بسیار بزرگ را تشکیل میدهد! حدود 680 هزار میلیارد تومان !