آخرین اخبار بازار باز

اکوایران: طی اجرای عملیات سیاست‌ پولی بانک مرکزی در هفته منتهی به 18 تیر ماه، برای اولین بار از حداقل نیمه اردیبهشت ماه، بانک مرکزی با سقف درخواست بانک‌ها برای اعتبارگیری موافقت نکرد و تنها 84 درصد از درخواست آن‌ها را پرداخت کرد.
اکوایران: در عملیات بازار باز که بیست‌ویکم خرداد ماه انجام شد، 23 بانک مجموعا متقاضی 208 هزار میلیارد تومان اعتبار بودند و بانک مرکزی با کل درخواست آن‌ها موافقت کرد. ارزش اعتبارگیری قاعده‌مند نیز نسبت به عملیات بازار باز قبل کاهش یافته و به کمتر از 500 میلیارد تومان رسید.
اکوایران: در عملیات بازار باز که سیزدهم خرداد ماه انجام شد، 22 بانک مجموعا متقاضی 210 هزار میلیارد تومان اعتبار بودند و بانک مرکزی با درخواست آن‌ها موافقت کرد. ارزش اعتبارگیری قاعده‌مند نیز از 900 میلیارد تومان عبور کرد.
اکوایران: در عملیات بازار باز که هفتم خرداد ماه انجام شد، 22 بانک مجموعا متقاضی 199 هزار میلیارد تومان اعتبار بودند که بانک مرکزی با درخواست آن‌ها موافقت کرد.
اکوایران: مطالعات نشان می‌دهد نرخ بهره بازار بین بانکی برخلاف روند نزولی خود از ابتدای سال جاری، در هفته گذشته افزایش پیدا کرده و معادل 23.56 درصد به ثبت رسیده است.
اکوایران: بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌ها، انتقاداتی به سازوکار فعلی عملیات بازار باز وارد شده و پیشنهاداتی نیز در خصوص بهبود سیاستگذاری پولی ارائه شده است.
اکوایران: بررسی‌ها نشان می‌دهد نه تنها در هفته گذشته تمامی تقاضای بانک‌ها در بازار باز تامین مالی شده، بلکه میزان اعتبارگیری قاعده‌مند شبکه بانکی نیز برای دومین هفته متوالی افزایش یافته است.
اکوایران: بر اساس آمارهای بانک مرکزی در دومین سری حراج اوراق مشارکت دولتی، هیچ یک از 35 همت اوراق عرضه شده به فروش نرفته است.
اکوایران: آمارهای بانک مرکزی حاکی از تثبیت نرخ بهره بین بانکی در حوالی 23.5 درصد در ازای انبساط پولی 200 تا 210 همتی در شبکه بانکی هستند.
اکوایران: آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد از ابتدای سال تاکنون گستره اجرای عملیات بازار باز در حدود 200 همت تثبیت شده است. این درحالیست که میزان اعتبارگیری قاعده‌مند بانک‌ها از حدود 135 همت کاهش یافته و به حدود 4 همت در هفته اخیر رسیده است.