پخش زنده پخش زنده اکو ایران
  • بازار داغ اوراق قرضه آمریکا

    یکی از مهم ترین رویدادها در هفته گذشته حراج اوراق قرضه ۱۰ ساله در آمریکا بود که با تقاضای بالا مواجه شده بود و نکته جالب در این بین آن است که نزدیک به ۷۷ درصد این اوراق توسط خارجی ها خریداری شده است.

    ۰ مشاهده ۲۸:۵۷
۱