آخرین اخبار بانک مرکزی

۰۷:۳۴
برای توضیح مختصر عملیات بازار باز شاید بهتر باشد بنا را بر همان نقل قول ریاست محترم بانک مرکزی این ابزار قرار است جایگزین تعیین دستوری نرخ‌های سود بانکی و همچنین ابزاری برای کنترل نقدینگی‌ و مهار تورم توسط بانک مرکزی شود.
۰۴:۳۰
ولی اله سیف رئیس کل اسبق بانک مرکزی که به ۱۰ سال زندان محکوم شده، در آخرین اظهارنظرهای خود توضیحاتی در خصوص اتهامات وارده به وی ارائه داد.
علی صالح آبادی در گفتگوی ویژه خبری درباره سیاست های بانک مرکزی درخصوص حمایت از بورس توضیحاتی داد.
۰۴:۲۰
اکبر کمیجانی در حالی بانک مرکزی را ترک کرد که در مقام رئیس کل رکورد دار کمترین زمان در این مسند است.
تأمیـن مالـی فعالیت‌هـای تولیـدی همـواره یکـی از دغدغه‌هـای جـدی حـوزه تولیـد بـرای توسـعه کسـب و کارهـا محسوب می شود.
۰۴:۲۵
ولی اله سیف رئیس کل اسبق بانک مرکزی که به ۱۰ سال زندان محکوم شده، در آخرین اظهارنظرهای خود توضیحاتی در خصوص اتهامات وارده به وی ارائه داد.
۰۴:۲۶
اعمال سیاست های انقباضی پولی یا انبساطی پولی توسط بانک های مرکزی، سیگنالی است برای فعالان اقتصادی و ابزاری است برای نگه داشتن تورم در دالان تعریف شده.
۰۱:۳۰
امروز یک توئیت، یک پاسخ بورسی در کنار یک توئیت بانکی، پازلی را تشکیل دادند که تصویر اصلی اش، اوراق بدهی است.
۰۲:۰۶
گزارش جدید پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی که اخیرا منتشر شده و در آن صنایع مختلف مورد تحلیل قرار گرفته اند از یک منظر جالب توجه است.
۰۱:۴۵
رئیس جمهور اخیرا در جلسه هیات دولت تاکید کرده است، وزارتخانه های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، و دادگستری بیش از گذشته به قیمت کالاها حساسیت داشته باشند.