پخش زنده پخش زنده اکو ایران
  • حذف ۶ صفر از بولیوار ونزوئلا

    بانک مرکزی ونزوئلا به دنبال شکست در حل مشکل تورم فراگیر در این کشور با چاپ اسکناس‌های بزرگتر، تصمیم گرفته ۶ صفر از واحد پول بولیوار را از ابتدای ماه آگوست بردارد.

    ۰ مشاهده ۰۰:۵۷
۱