آخرین اخبار بهروز شیخ رودی

اکو ایران :‌معاون محاسبات و پایش عملکرد شورای پنجم ارقام ردیف های اعتباری پیش بینی شده برای معلولین گفت: متاسفانه علی رغم افزایش و رشد 56 درصدی بودجه سال 1402 شهرداری تهران ارقام اعتبارات مربوط به معلولین در بودجه شهرداری ثابت مانده است.
اکوایران :‌بهروز شیخ رودی؛کارشناس مالیه و اقتصاد شهری نسبت به درخواست مجوزهای فرابودجه ای در لایحه بودجه 1402 شهرداری تهران هشدار داد .
معاون محاسبات و پایش عملکرد شورای پنجم گفت :‌ گروهی می خواهند راه طی شده رو به جلو در تطبیق بودجه شهرداری با استانداردهای بودجه که طی سالهای دوره چهارم و پنجم طی شده را به عقب بازگردانند و با ارائه این بودجه گام اول بازگشت به عقب را برداشته اند.
اکوایران:‌ معاون محاسبات و پایش عملکرد شورای پنجم گفت: آئین‌نامه داخلی شورای اول استخدام یک مشاور و یک راننده را در تبصره ماده 88 از فصل چهاردهم که به تشریح حقوق اعضای شورای شهر اختصاص دارد به رسمیت شناخته است. البته در این آئین‌نامه داخلی حرفی از مشاور رسانه‌ای و ... نیست.
اکوایران: یک کارشناس مالیه و اقتصاد شهری گفت : مجموع بودجه 1402 برای شهرداریها آورده مالی چندانی ندارد و ما شاهد تداوم همان نگاه همیشگی دولت ها به مالیه شهری در بودجه هستیم ، سهم شهرداریها از بودجه کل کشور چیزی حدود 5 صدم درصد است و این یعنی بار مالیه شهری را شهروندان باید به دوش بکشند و دولت خیرچندانی برای شهرداریها نخواهد داشت.
اکوایران : معاون محاسبات و پایش عملکرد شورای پنجم گفت :‌مدیران دوره ششم مدیریت شهری با وضع تخفیف 40 درصدی برای نخستین بار در طول تاریخ بلدیه فرصتی برای پرداخت عوارض شهرسازی و بدهی های بساز و بفروش ها را با استفاده از مشوق پرداختی هم تراز با نرخ رسمی تورم و بیش از سود سپرده های بانکی و حتی برخی دیگر از بازارهای موازی را فراهم کرده اند تا جذابیت و سود ناشی از اعمال این تخفیف سبب تحریک تقاضا برای…
اکوایران : متاسفانه در حالیکه ما در شهرداری تهران از دسترسی به آمار و اطلاعات پرسنل و... حرف میزنیم حداقل در یک کلانشهر و برخی شهرداریها اطلاعات پرداخت خالص حقوق ماهانه ای که برای شهردار و معاونین شهردار،مدیران،کارکنان و کارگران پرداخت شده در سامانه شفافیت منتشر و در دسترس عموم قرار دارد.
اکو ایران : معاون محاسبات و پایش عملکرد شورای پنجم معتقد است : وقتی به منابع وصولی موثر در تامین مالی خزانه شهرداری در آبان ماه نگاه می کنیم می بینیم که 41 درصد وصولی خزانه از محل پنج منبع اصلی عوارض مازاد بر تراکم پایه مسکونی با سهم 21.6 درصد صدر نشین است و در مرتبه بعدی ارزش بهینه یا همان تغییر کاربری و کاربرد با سهم 7.8 درصدی قرار دارد و سکوی سوم از آن درآمد ناشی از عدم تامین پارکینگ با سهم 5…
اکو ایران :‌معاون محاسبات و پایش عملکرد شورای پنجم معتقد است : شاهد بازگشت نگاه دارایی فروشی به جای مولدسازی هستیم، مسیر غلطی که امیدوارم اعضاء شورای ششم با تاکید بر لزوم واگذاری سهام در بازار سرمایه و عرضه سهام به شکل عرضه اولیه برای سهامداران خرد در اصلاحیه این لایحه زمینه صیانت از دارایی ها و اموال شهر و شهروندان را فراهم کنند.
اکوایران :‌ معاون محاسبات و پایش عملکرد شورای پنجم با اشاره به مصوبه نحوه اخذ مطالبات شهرسازی که درآن تخفیف 40 درصدی برای سازندگانی که به صورت نقد عوارض خود را پرداخت کنند پیش بینی شده بود گفت :نظرم این تخفیف در پرداخت مطالبات شهرسازی که به تصویب شورای شهر رسیده یک بسته خرسند ساز برای بساز بفروش ها و مودیان بدهکار شهرداری است.