آخرین اخبار بیت کوین

اگرچه امروز بیت کوین مثبت است، اما رشدی جزئی داشته و همچنان در کانال 42000 دلار معامله می شود. اتریوم هم با رشد یک درصدی، هنوز در همان کانال 3200 دلار است.
بیت کوین مجددا در کانال 46000 دلار معامله می شود و وضعیت نسبتا خوبی دارد. اتریوم هم در قیمت های حدود 3500 دلار در حال معامله است.
بیت کوین کانال 46000 دلار را هم از دست داد و وارد کانال 45000 دلار شده است. اتریوم هم در کانال 3400 دلار معامله می شود.
معمولا زمانی که بیت کوین با یک جهش قیمتی مواجه می شود، به صورت موقتی هم باشد قیمت یک بازگشت کوچک به قیمت های پایین تر می کند اما این بار قیمت توانسته در کانال 47000 دلار تثبیت شود و فعلا هیجان خاصی در بازار دیده نمی شود.
۰۲:۱۹
برخی تصور می کنند روسیه می توان تحریم های غرب را با بیت کوین دور بزند شما چه فکر می کنید؟
بیت کوین با یک رشد خوب، دوباره وارد کانال 40000 دلار شد. اتریوم هم فاصله کمی با 2700 دلاری شدن دارد.
بیت کوین یک پله عقب نشینی کرد و وارد کانال 38000 دلار شد. اما اتریوم همچنان در کانال 2500 دلاری معامله می شود.
بیت کوین نسبت به روز گذشته بیش از 3000 دلار رشد قیمت داشته و هم اکنون در کانال 42000 دلار معامله می شود. اتریوم هم با رشد قیمت بیش از 150 دلاری، وارد کانال 2700 دلار شده است.
بیت کوین با رشد بیش از 2 درصدی وارد کانال 39000 دلار شده است. اتریوم هم در قیمت های حدود 2600 دلار معامله می شود.
بیت کوین دوباره منفی شده و در کانال 38000 دلار معامله می شود. اتریوم هم حوالی 2600 دلار قیمت می خورد.