آخرین اخبار تورم نقطه ای

بررسی تورم ماهانه ایران نشان از وضعیت صعودی این شاخص در کشور داشته است. در تفکیک اقلام تورمی در ایران مشاهده می شود بیشترین میزان تورم در بعد ماهانه پس از جنگ در آخر بهار 1401 ثبت شده که در این میان «روغن‌ها و چربی‌ها» بالاترین سطح را داشته‌اند. این تورم طبق برآوردهای مرکز آمار معادل با 200 درصد بوده که نشان می‌دهد قیمت این گروه در فاصله یک ماه سه برابر شده است.
حذف یارانه از قیمت خوراکی ها در سال جاری خود را در تورم خرداد ماه نشان داد. به عبارت دیگر افزایش تورم خوراکی ها موجب شد تا گروه های کم در آمدتر جامعه تورم بالاتری را تجربه کنند. در همین خصوص براساس داده های مرکز آمار، تورم نقطه ای دهک های اول و دوم بیش از 60 درصد به ثبت رسیده که بالاترین سطح را در سال های اخیر داشته است.
تورم ماهانه اردیبهشت 1401 به بالاترین سطح یک دهه در مقاطع مشابه خود در سال های اخیر رسید. بررسی سهم تورم این کالاها نشان می دهد بیشترین اثر افزایش تورم از ناحیه سه بخش بوده است. اجاره، نان و غلات و حمل و نقل.
روند قیمت خوراکی ها در فروردین 1401 نشان از مسیر صعودی رشد قیمت در دوکالای گوجه فرنگی و خیار داشته است. بررسی وضعیت تورم ماهانه در مقاطع مشابه سال های قبل نشان می دهد تا چه اندازه رشد قمیت ها ناشی از تغییرات فصلی عرضه این محصولات بوده است؟
پیش بینی تورم پایان سال 1401 براساس داده های فروردین ماه امسال نشان می دهد بازه تورمی در امسال از مرز 37 درصد تا 53 درصد به ثبت خواهد رسید. طبق آمارها بیشترین میزان تورم در پایان سال در سناریوی ماهانه رقم می خورد.
تورم حمل و نقل در کشور هم سو با بخش های دیگر به رکورد یک دهه رسید. طبق داده های مرکز آمار تورم این بخش در فروردین 1401 برابر با 3.3 درصد بوده که در مقاطع مشابه خود در یک دهه اخیر سابقه نداشته است.
تورم قند و شکر در فروردین ماه امسال رکورد بالایی را به ثبت رساند. طبق بررسی ها تورم ماهانه این کالا در آغاز امسال در مجموع نقاط شهری و روستایی حداقل در بالاترین میزان در قیاس با فروردین ماه بیست سال گذشته بوده است
تورم ماهانه در فروردین 1401 دو رکورد مهم را ثبت کرد. نخست رشد ماهانه قیمت ها به طور کلی در بالاترین سطح 5 ماه اخیر قرار گرفت. در ادامه نیز تورم 5.5 درصدی خوراکی ها در مناطق روستایی رکورد یک سال و نیم اخیر این شاخص را جابجا کرد.
رشد نقطه ای و ماهانه قیمت ها در اسفند ماه 1400 نشان می دهد برای دومین ماه پیاپی دو کالای برنج و سیب زمینی هم چنان رکورددار های رشد قمیت در میان محصولات خوراکی هستند. این در حالی است که هویج فرنگی مسیری نزولی را در ارزش خود پیموده است.
تورم سال 1400 به 40.2 درصد رسیده که قله تورم در یک دهه اخیر به شمار می آید. سرعت تورم ماهانه در کالاهای خوراکی در پایان اسفند ماه روندی کاهشی داشته است. این در حالی است که نرخ تورم پوشاک و کفش هم چنان در سطح بالایی قرار داشته است.