آخرین اخبار توهین

۰۵:۰۶
سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با اعلام جرم دادستان تهران علیه دیجی کالا و اینکه چه حکمی در انتظار است، گفت: توهین به مقدسات هر جامعه‌ای به‌ویژه جامعه ارزشی، الهی، صمیمی و سالم ایران اسلامی مورد نکوهش آحاد جامعه است و در این زمینه حساسیت بالایی وجود دارد چرا که ارزش‌های والای اسلامی است.
۰۱:۱۴:۰۸
سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با اعلام جرم دادستان تهران علیه دیجی کالا گفت: توهین به مقدسات هر جامعه‌ای به‌ویژه جامعه ارزشی، الهی، صمیمی و سالم ایران اسلامی مورد نکوهش آحاد جامعه است و در این زمینه حساسیت بالایی وجود دارد چرا که ارزش‌های والای اسلامی است.
۱