پخش زنده پخش زنده اکو ایران
  • روی پنهان فاجعه برق

    چه بر سر صنعت برق کشور آمد؟ اعداد و ارقام عجیب از بدهی صنعت برق و بیش از ۴۰۰ پروژه‌ سرمایه گذاری که به واسطه جهش ارزی طی ۷ سال از بین رفتند.

    ۰ مشاهده ۰۳:۰۹
  • چرا فاصله‌ جهش‌های ارزی کوتاه شد؟

    بازار ارز در سال ۹۹ بار دیگر دچار التهاب شده است. التهاب قبلی سال ۹۷ و قبل‌تر از آن در سال ۹۰ و ۹۱ رخ داده بود. به نظر دوره جهش‌های ارزی که قبلا تقریبا هر دهه یک بار بوده، کاهش یافته است. دلیل کاهش این فاصله زمانی چیست؟ آیا صرفا با تحریم می‌توان این مسئله را توضیح داد؟ پاسخ «احمد عزیزی» به «اکو ایران» را ببینید.

    ۰ مشاهده ۰۱:۵۹
۱