آخرین اخبار حمید سلیمانزاده

۰۵:۳۱
عضو هیئت‌مدیره صنایع غذایی حام مشکل اساسی در صنایع غذایی را تأمین نیروی انسانی ساده دانست و افزود: ما نزدیک به سه سال است که تلاش می‌کنیم نیروی کار ساده به میزانی که نیاز داریم را جذب کنیم اما موفق نبوده‌ایم.
۱