پخش زنده پخش زنده اکو ایران
  • فقر غذایی در کمین خانوارها

    سرعت رشد تورم در کنار سهم بالای خوراکی در سبد دهک‌هایی پایین جامعه، بسیاری از خانوارها را در معرض حذف خوراک قرار داد!

    ۰ مشاهده ۰۲:۱۴
۱