آخرین اخبار خشونت

۵۴:۲۷
وقتی درباره صلح صحبت می‌کنیم، اغلب ذهن ما به سمت شرایطی می‌رود که در آن «جنگی » نباشد. اما درواقع صلح، ابعاد بسیار وسیع‌تری دارد که درحال حاضر به گفتمان پژوهشگران اجتماعی و فرهنگی کشور تبدیل شده است.
۰۴:۲۷
دو مرد بر سر نان بربری برشته با یکدیگر درگیر شدند و یکی از طرفین با دندان، گوش طرف مقابل را گاز گرفت و قسمتی از آن را کند.
۰۷:۵۰
داگلاس نورث در کتاب خشونت و نظم‌های اجتماعی به ساختار جامعه نگاه می‌اندازد و با نگاهی مبتنی بر اقتصاد سیاسی تلاش می‌کند، مسیری برای توسعه اقتصادی کشورها پیشنهاد دهد.
۱