آخرین اخبار درآمد خانوار

۰۰:۳۴
جدیدترین آمار درآمد خانوار به تازگی منتشر شده است. بر طبق این آمار مردم علیرغم افزایش درآمد متوسط خانوار شهری به اندازه ۷.۷٪ بیشتر از تورم نسبت به سال ۹۹، به دلیل افزایش شدید قیمت شیر، قدرت خرید شیر هنوز به اوج سال ۱۳۹۷ نرسیده است.
۰۰:۵۸
گزارش مرکز اطلاعات راهبردی وزارت کار که چند روز پیش منتشر شد حاوی نکات جالبی است
۱