آخرین اخبار دستفروشان

اکوایران: به گفته مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران و براساس آمار غیررسمی، ۲۰ هزار دستفروش در تهران فعالیت می‌کنند.
۰۵:۳۷
زمزمه‌های ایجاد حریم یا حصار در مجموعه تئاتر شهر از اواسط دهه نود جدی شد. برخی از هنرمندان و متولیان امر شهری به بهانه حضور دستفروشان و حفاظت از بنای تئاتر شهر می‌خواهند این ساختمان را از فضای عمومی شهر جدا کنند.
۰۰:۳۴
مدتی است که دستفروشان شهر تهران در نقاط مختلف شهر به تعابیر مدیران شهرداری ساماندهی می‌شوند.
۰۱:۲۳
مهدی چمران در صحن شورای شهر گفت :هنوز فضای مقابل تئاتر شهر را پاکیزه نمی بینیم، اینگونه نمی شود که هرکسی در هر گوشه از شهر خواست چادری نصب و کسب روزی کند؛ سد معبر حرام است به ویژه سد معبری که ترافیک ایجاد می کند.
۰۱:۴۴
زمین تئاتر شهر، محل اشک و لبخند شده است. برخی از اهالی تئاتر شهر به خواست چندین ساله خود رسیده‌اند و خرسندند. در آن طرف اما دستفروشانی هستند که مدتی است از اطراف ساختمان تئاتر شهر جمع‌آوری شدند.
۰۲:۵۷
علیرضا زاکانی، شهردار تهران در دومین نشست خبری خود درباره آخرین وضعیت ساماندهی دستفروشان در شهر تهران گفت: درباره ساماندهی دستفروشان ما قائل هستیم که برای آنها منعی نداشته باشیم، اما آنها هم حق نداشته باشند مردم را اذیت و معابر را ببندند، بر همین اساس تلاش کردیم جایی را برای آنها در نظر بگیریم.
۰۲:۲۹
حسین نظری معاون خدمات شهری شهرداری تهران با اشاره به ساماندهی دست فروشان گفت: ساماندهی مشاغل به معنی تکمیل نظم و انضباط شهری است و در مکان های مختلف شهر غرف موقت ایجاد شده اند تا دست فروشان با یک نظم و انضباط خاصی فعالیت کنند.
۰۳:۳۰
دستفروشان پایتخت کجا زندگی می‌کنند؟ از کدام طبقه اجتماعی هستند؟ تحصیلاتشان چقدر است؟ سیاستگذار چقدر دستفروشان را شناخته است؟ این‌ها پرسش‌هایی است که بسیاری از شهروندان و گاه حتی مدیران شهری پاسخشان را نمی‌دانند.
۰۴:۴۰
یک پژوهشگر حوزه مطالعات شهری معتقد است، در تمام این سالها انگاره‌های اشتباهی درباره دستفروشان شکل گرفته است، به طور مثال بعضی معتقدند که دستفروشان از سوی صاحبان مغازه‌ها به کار گمارده می‌شوند.
۳۷:۰۸
دستفروش کیست؟ آیا شهرداری‌ها در تمام این سالها توانستند مواجهه‌ی درستی با دستفروشان داشته باشند؟ چرا دستفروشان ساماندهی‌ها را اسم رمز برخورد می‌دانند؟ پژوهش‌ها درباره دستفروشان چه می‌گویند.
۱ ۲