آخرین اخبار دماسنج

۰۴:۵۴
شوک نفتی دهه ۵۰ و تجربیات آن سال ها به عنوان بخشی از دانش امروزی اقتصاددانان ایرانی محسوب میشود.
۰۰:۵۹
​ امروز دلار در ادامه روند افرایشی روز گذشته در بازار تهران به نرخ ۲۶/۴۵۰ تومان و اختلاف قیمت در بازار آزاد تهران و بازار متشکل ارزی به ۱۸۰۵ تومان رسید.
۰۰:۵۹
دلار در بازار تهران امروز مجددا افزایشی شد و به نزدیک ۲۶ هزار تومان رسید.
۰۰:۵۹
امروز دلار در رنج چند روز گذشته خود قرار دارد و با نرخ ۲۶/۳۰۰ تومان در بازار آزاد تهران معامله می شود. اختلاف نرخ دلار در بازار آزاد تهران و بازار متشکل ارزی ۱۸۱۵ تومان می باشد. دلار در بازارهای هرات و سلیمانیه به ترتیب در نرخ ۲۵/۴۱۰ تومان و ۲۶/۱۳۰ تومان داد و ستد می شوند.
۰۰:۵۹
دلار در بازار آزاد تهران همچنان در کانال ۲۶ هزار تومانی قرار دارد و امروز به ۲۶/۲۵۰ تومان رسید.
۰۰:۵۹
امروز دلار در بازار آزاد تهران مجددا در کانال ۲۶ هزار تومانی قرار گرفت و همچنان بالای نرخ سلیمانیه قرار دارد.
۰۰:۵۹
دلار تهران در اولین روز هفته در کانال ۲۶ هزار تومانی قرار گرفت و به ۲۶۶۰۰ تومان رسید. اختلاف نرخ دلار در بازار آزاد و بازار متشکل ارزی نیز ۱۷۹۰ تومان می باشد.
۰۰:۵۹
در پایان این هفته دلار در بازار آزاد تهران به ۲۷۶۰۰ تومان رسید. در این هفته شاهد رقابت تنگاتنگ دلار تهران و سلیمانیه بودیم و امروز نیز این دو در یک نرخ برابر قرار گرفتند.
۰۰:۵۹
دلار در بازار آزاد تهران از روز گذشته وارد کانال ۲۷ هزار تومانی شد و امروز در نرخ ۲۷۷۵۰ تومان به کار خود پایان داد. اختلاف نرخ در بازار آزاد تهران و بازار متشکل ارزی به ۲۸۵۴ تومان رسید.
۰۰:۵۹
دلار تهران امروز زیر کانال ۲۸ هزار تومانی و در نرخ ۲۷۹۰۰ تومان قرار گرفته و امروز با بازار سلیمانیه در یک نرخ واحد قرار گرفتند. دلار در هرات ۲۷۴۰۰ تومان می باشد.