پخش زنده پخش زنده اکو ایران
  • آواز کنکور از دور خوش است

    هرسال بیش از یک میلیون نفر دانش آموز ، چشم انتظار یک آزمون ۴ ساعته هستند. آزمونی که روی آینده و سرنوشت آنها تاثیر بزرگی دارد

    ۰ مشاهده ۰۴:۰۶
  • کنکور حذف شدنی است؟

    رتبه کنکور، همانند شماره شناسنامه تا عمر داریم با ما می ماند، اما آیا حرص و جوش هایی که سر این رتبه خورده ایم، ارزش آن را داشت؟

    ۰ مشاهده ۱۸:۱۳
۱