آخرین اخبار ری‌را

هفته گذشته بود که دومین نمایشگاه تحول صنعت خودرو ایران در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار شد. اما ترند خبری این نمایشگاه نه خودروهایش بود نه شرکت‌کنندگانش. بلکه این اگزوزهای فیک ری‌را برقی بود که به تیتر یک صفحات مجازی تبدیل شد.
۱