آخرین اخبار زباله‌گرد

۰۲:۱۳
رضا محمدی، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند، در نشست خبری، تخمینی درباره میزان درآمد زباله‌گردها داشته است.
۱