آخرین اخبار شسپا

اکوایران: پس از پایان بی نتیجه مذاکرات دوحه، بورس تهران ریزش کرد و اغلب نمادهای ابازار سهام قرمزپوش شدند.
اکوایران: در روز دوشنبه، 22 فروردین 1401، شاخص‌های بازار سهام صعود کردند و شاخص کل با عبور از سطح مقاومت تکنیکی گام مهمی در مسیر صعود به سطوح بالاتر برداشت.
اکوایران: در معاملات امروز چهارشنبه 29 دی 1400 اغلب قریب به اتفاق نمادهای پالایشی سبزپوش شدند و «شبندر» و «شپنا» بیشترین تأثیر را در رشد شاخص کل داشتند.
۱