آخرین اخبار شصفها

در جریان افشای اطلاعات با اهمیت نماد شصفها، این شرکت با کاهش شدید قیمت مواد اولیه خود که از پالایشگاه نفت اصفهان خریداری می‌کند مواجه است. در همین خصوص شرکت پتروشیمی اصفهان صورت سود زیان 3 ماهه ابتدایی امسال خود را به صورت اصلاح شده منتشر کرد.
شرکت پتروشیمی اصفهان (شصفها ) از ناظر بازار پایه شرکت فرابورس ایران به دلیل برآورد کاهش بیش از ده درصدی در بهای تمام شده محصولات درخواست توقف نماد تا زمان ارسال اطلاعات تکمیلی را داشته است.
۱