پخش زنده پخش زنده اکو ایران
  • جدی‌ترین رقیب رئیسی کیست ؟

    در روزهایی همکاری ایران با آژانس انرژی اتمی یک ماه دیگر تمدید شده و به نظر می‌رسد مذاکرات در جریان است، این سوال به وجود می‌آید که کدام یک از ۷ نفر تایید صلاحیت شده از سوی شورای نگهبان، در صورت روی کار آمدن، مسیر فعلی را ادامه خواهد داد؟

    ۰ مشاهده ۱۵:۳۶
۱