پخش زنده پخش زنده اکو ایران
 • قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار

  سوژه اصلی این قسمت از برنامه "تقاطع" قیمت‌گذاری خودرو است. در این برنامه به بررسی روند مصوبه قیمت گذاری در حاشیه بازار می‌پردازیم و نگاهی داریم به اینکه چرا علی رغم ادعای وزارت صنعت، این مصوبه اجرایی نشد .

  ۴۷:۳۱
 • بازگشت احتمالی شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو

  این قسمت از برنامه تقاطع، به موضوع بازگشت احتمالی شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو می پردازد

  ۲۹:۰۷
 • قطعات خودرو

  این قسمت از برنامه تقاطع، به موضوع تامین قطعات خودرو و تاثیر آن بر قیمت گذاری در بازار میپردازد

  ۲۵:۵۴
۱