پخش زنده پخش زنده اکو ایران
  • تنگنای تامین منابع مالی معادن

    در برنامه اکو معدن این هفته چالش منابع مالی در بخش معدن در گفتوگو با فریال مستوفی زیر ذره‌بین قرار گرفته است.

    ۲۰:۵۰
  • مصاحبه با دکتر شهرام رایگان رئیس دانشکده متالوژی و مواد دانشگاه تهران در حاشیه همایش صنایع غیرآهنی

    شهرام رایگان، رئیس دانشکده متالوژی و مواد دانشگاه تهران معتقد است صنعت و دانشگاه نیاز به یکدیگر را احساس کرده‌اند اما هنوز دو چالش‌ اساسی برای شکل‌گیری این ارتباط وجود دارد. او که در حاشیه دومین همایش صنایع غیرآهنی با اکوایران مصاحبه کرده درباره این دو چالش اساسی اینگونه توضیح می‌دهد: آنچه ما در دانشگاه تدریس می‌کنیم، چه در زمینه تحقیقات و چه در زمینه آموزش در مرزهای دانش است اما در مقابل صنایع…

    ۱۳:۴۴
۱