پخش زنده پخش زنده اکو ایران
  • بخش دوم برنامه عیدانه چای مجازی

    از بارش بادمجان و شستن دستها صحبت می کنیم تا بررسی اقتصاد از منظر اقتصاددانان دنیای اقتصاد. انها معتقدند سیاستهای درست یا غلط اقتصادی، رفتاراجتماعی-اقتصادی مردم را می سازد. و یک اقتصاد خوب،اقتصادی است که حتی آدمهای منفی هم، به نفعشون باشد که کار درست را انجام بدهند. این سیاستگذاران هستند که انگیزه خلاف را ایجاد می کنند. بخش آخر برنامه عیدانه را فردا ببینید.😊🌺

    ۲۱:۴۲
  • عیدانه چای مجازی قسمت اول

    🌸 در اولین بخش بسته عیدانه چای مجازی که با چاشنی طنزهای پرحاشیه هم همراه است ، سردبیران دنیای اقتصاد می گویند علیرغم ادامه سیاستها و راهبردهای غلط اقتصادى ، اصلاح برخی از سیاستها ، اقتصاد ما را از رسیدن به اقتصاد ونزوئلایی نجات داد.

    ۱۵:۱۹
۱