آخرین اخبار عمران

۰۱:۲۲
کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران نشست هایی با موضوع واکاوی حادثه متروپل آبادان برگزار کرده است .
۰۲:۱۳
قصه پلاسکو را به یاد دارید، یک روز صبح همه چیز فروریخت می دانید چند پلاسکوی دیگر در تهران هست که هنوز رو نشده است؟
۰۲:۱۵
موضوع طرح ها و پروژه های نیمه تمام عمرانی مربوط به یک دولت خاص نیست.
۱