پخش زنده پخش زنده اکو ایران
  • انتقادات فائره هاشمی از رئیسی

    فائزه هاشمی رفسنجانی، معتقد است که آیت‌ الله هاشمی رفسنجانی، در حضور و به پای صندوق‌ها رفتن مردم، نقش موثری داشت و نبود شخصی مثل او، در انتخابات پیش رو تاثیر گذار خواهد بود.

    ۰ مشاهده ۰۰:۳۴
  • رویکرد احتمالی آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در انتخابات ۱۴۰۰

    فائزه هاشمی رفسنجانی، معتقد است که آیت‌ الله هاشمی رفسنجانی، در حضور و به پای صندوق‌ها رفتن مردم، نقش موثری داشت و نبود شخصی مثل او، در انتخابات پیش رو تاثیر گذار خواهد بود.

    ۰ مشاهده ۰۲:۱۶
۱