آخرین اخبار فاضلاب خوابی

۳۰:۵۷
مدتی پیش گزارشی از فاضلاب خوابی شماری از افراد کم برخوردار در حاشیه شهر اصفهان منتشر شد. بی‌خانمانی و بدمسکنی موضوع تازه‌ای در کشور نیست. آمارهای سال 98 بدمسکنی 20 درصد خانوار را در کشور تایید می‌کرد.
۴۲:۲۶
طرح مجلس در حوزه مدیریت بازار اجاره و همچنین «رابطه فاضلاب خوابی با بدمسکنی» به بهانه فاضلاب خوابی شماری از افراد کم برخوردار در حاشیه شهر اصفهان، دو موضوعی هستند که در این برنامه متراژ مورد بررسی قرار گرفته‌اند.
۱